Φυτώρια ελιάς

Φυτώρια ελιάς

Μεγάλη ποικιλία  σε Φυτώρια Ελιάς σε σακούλα και γλάστρα:

 

 • ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ: ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ
 • ΑΡΜΠΕΚΙΝΑ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ
 • ΜΕΓΑΡΩΝ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 • ΜΑΝΑΚΙ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ
 • ΑΜΦΙΣΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΗ ΒΡΩΣΙΜΗ
 • ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΗ ΒΡΩΣΙΜΗ

 

 • ΠΑΤΡΙΝΗ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ
 • ΚΑΛΑΜΩΝ: ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΗ ΒΡΩΣΙΜΗ
 • ΔΑΦΝΟΕΛΙΑ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ
 • ΑΝΩ ΙΣΑΝΑ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ
 • ΠΙΚΟΥΑΛ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ
 • ΘΑΣΙΤΙΚΗ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 • ΘΡΟΥΜΠΑ: ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

Photo Gallery – ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ | 05/10/2017

Photo Gallery – Οι Εγκαταστάσεις μας

Comments are closed.